Vergoedingen 2018

vergoeding risicovoeten 2018

U kunt in aanmerking komen voor een vergoedingen van de pedicure behandeling als u valt onder de categorie ‘risicovoet’ en uw verzekering dat dekt. Onder de risicovoet worden de mensen  gerekend die lijden aan diabetes, reuma of een CVA (hersenbloeding) hebben gehad.

Reumatische Voet

Als u aanvullend verzekerd bent is het (soms) mogelijk dat uw pedicure behandeling vergoed wordt. Belangrijk is te weten welke soort reuma u heeft en daar een doorverwijzing van de behandelend arts van heeft. U kunt bij uw verzekeraar navragen of u ook valt onder deze vergoeding.

CVA (hersenbloeding)

Mocht u een hersenbloeding hebben gehad, dan bestaat er de mogelijkheid tot vergoeding. U dient dit bij uw zorgverzekeraar na te vragen of dit ook voor u geldt.

Diabetische Voet

Binnen de zorg voor de diabetische voet is er veel veranderd. Het hangt af van uw huisarts, zorgprofiel en verzekering of u nog een vergoeding krijgt en of het uit de aanvullende- of basisverzekering betaald gaat worden. In onderstaande tekst wordt het één en ander uitgelegd.

Zorgprofielen
Met ingang van 2015 wordt de voetzorg opgedeeld in zorgprofielen. Er zijn 4 zorgprofielen, waarbij geldt dat hoe hoger het zorgprofiel is, hoe meer voetzorg noodzakelijk is. U loopt dan namelijk meer risico op wondjes. Het vaststellen van het zorgprofiel gebeurt onder verantwoordelijkheid van de behandelend arts. Die kan dat uitbesteden aan verschillende zorgverleners, bijvoorbeeld een diabetisch verpleegkundige of een praktijkondersteuner. De hoogte van het zorgprofiel bepaalt of de voetzorg vanuit de basisverzekering of vanuit de aanvullende verzekering vergoed wordt.

Basisverzekering 
Als u in aanmerking komt voor vergoeding van uw voetzorg via de basisverzekering (zorgprofielen 2, 3 en 4) dan zult u doorverwezen worden naar een podotherapeut. De podotherapeut onderzoekt uw voeten nauwkeurig en schrijft een persoonlijk behandelplan. In dat plan staat onder meer hoeveel voetzorg u nodig heeft. U kunt bij de podotherapeut aangeven dat ik uw pedicure ben. De podotherapeut regelt dan de afstemming van de voetzorg met mij.

Aanvullende verzekering
Als uw voetzorg niet door de basisverzekering gedekt wordt (zorgprofiel lager dan 2), dan is soms vergoeding mogelijk onder de aanvullende verzekering. Let hierbij op uw polisvoorwaarden.

Vergoeding

Ook de wijze van vergoeden zal voor een aantal zorgprofielen veranderd worden. Hier is nog geen volledige duidelijkheid over. De verschillende partijen zijn nog steeds met elkaar in onderhandeling. Het kan dus zijn dat uw pedicurebehandeling niet meer volledig vergoed wordt door de zorgverzekeraar en dat u in vervolg een gedeelte zelf dient te betalen.

Als u op onderstaande link klikt. Krijgt u uitgelegd wat er te gebeuren staat. Mocht u niet vallen onder de vergoeding vanuit de basisverzekering, dan kunt u ook in deze link bij uw eigen verzekeringsmaatschappij kijken óf en wat u nog vergoed krijgt vanuit de aanvullende verzekering.